MANAŽER PROJEKTU

Řízení či administrace projektů patří k nejdůležitějším aktivitám ve firmě či úřadu. Chcete si zvýšit své kompetence v oblasti řízení projektů nebo jeho administraci? Pak právě pro Vás nabízíme jedinečnou možnost absolvovat kurz Manažer projektu či jít rovnou k profesní zkoušce dle standardu Národní soustavy kvalifikací (NSK).

KURZ PROJEKTOVÝ MANAŽER

Manažer projektu zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Právě náš kurz Manažera projektu dle standardu NSK Vám pomůže získat takové znalosti a kompetence aby jste mohli kvalifikovaně řídit projekt. 


Obsah kurzu

Je dán dle NSK – Manažer projektu a časová náročnost je 150h.

 •     Řízení rozsahu projektu
 •     Řízení časového rámce projektu
 •     Finanční řízení projektu
 •     Řízení jakosti projektu
 •     Řízení rizik projektu
 •     Řízení změn v projektu
 •     Řízení změn v projektu
 •     Řízení zdrojů projektu
 •     Řízení informací a dokumentace projektu


Další možnost

Kurz je možno absolvovat v rozsahu pro Administrátora projektu dle NSK v nižší (100h) časové dotaci.


Reference

V současné době máme již 10 absolventů dle nového standardu NSK.
Celkově máme více jak 300 absolventů kurzu Projektový manažer (Manažer projektů).

ZÍSKANÉ KOMPETENCE

Plánování a organizování práce.
Řešení problémů.
Vedení lidí (leadership).
Kooperace (spolupráce).

CÍL

Úspěšně absolvovat zkoušku dle standardu NSK.
Získat celoživotní certifikát – Osvědčení o odborné způsobilosti.
Získat a zvýšit si znalosti a dovednosti v oblasti projektového řízení.

PRO KOHO JE URČEN

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se pohybují v oblasti projektového řízení.

ING. LEOPOLD PODMOLÍK

Majítel firmy s dlouholetou zkušenosti z projektového řízení více jak 20 projektů. Držitel mezinárodního certifikátu PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management a PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management, současně je autorizovaným zástupcem pro profesní zkoušku Manažer projektu.

MGR. MAREK GINTER

Krajský ředitel s dlouholetou zkušeností z projektového řízení  více jak 10 projektů. Držitel mezinárodního certifikátu PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management a PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management, současně je autorizovaným zástupcem pro profesní zkoušku Manažer projektu.

ZKOUŠKA - 63-007-R - MANAŽER PROJEKTU

Zkouška profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací "Manažer projektu - 63-007-R". Průběh zkoušky je  v rozsahu 3 - 4 hodiny pro každého účastníka.  Výstupním dokladem je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.


Doplňující informace k oběma zkouškám

 • Zkouška je určená pro všechny zájemce z řad veřejnosti, kteří chtějí získat celostátně platné Osvědčení o získání profesní kvalifikace a splňují podmínky dané kvalifikačním standardem této kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.
 • Požadavky na odborné dovedosti a způsob jejich ověření jsou obsaženy v hodnotícím standardu Manažer projektu - ZDE a Administrátor projektu - ZDE.
 • Zkouška se skládá z ústní a písemné části.
 • Zkouška probíhá před dvoučlennou odbornou komisí autorizovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
 • Číslo naší autorizace je 26989/2014.

CENY A TERMÍNY


PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU

 8 590 Kč včetně 21% DPH

 • Akční cena do 31.7. 2016
 • Termín Brno:
  na dotaz
NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT

KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY

 26 990 Kč včetně 0% DPH

 • Akční cena do 31.7. 2016
 • Termín Brno:
  17.10. - 22. 11. 2016
NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT

SAMOTNÁ ZKOUŠKA

 6 990 Kč včetně 21% DPH

 • Akční cena do 31.7. 2016
 • Termín Brno:
  29.07. 2016
  19.10. 2016
NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

DALŠÍ NAŠE SLUŽBY

 •     Vzdělávání zaměstanců.
 •     Kurzy na míru.
 •     Zpracování a realizace dotačních titulů.
 •     Audity a poradenství.
 •     Příprava projektových žádostí s dotací z evropských fondů.
 •     Dotační management a poradenství.
 •     Profesní zkoušky dle standardů Národní soustavy kvalifikací.
 •     Pronájem učeben.

SLEDUJTE NÁS

ADRESA
Stupkova 413/1a
779 00
Olomouc

CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
Počítačová služba s.r.o.
Email:  info@poc-sluzba.cz
Tel:       +420 585 226 388
IČO:      25884735